ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Άριστη λειτουργία και μακροχρόνια αποτελέσματα!

Η εταιρεία μας Georgiadis lift, στα Ιωάννινα, διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς που μπορούν να αντικαταστήσουν ή να ανακαινίσουν τον ήδη υπάρχοντα ανελκυστήρα σας, με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του.

Με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε πλήρως τη μελέτη στο χώρου σας και αντικαθιστούμε τους παλιούς μηχανισμούς με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, καθώς, επίσης, και τον παλιό θάλαμο με καινούργιο. Όλα αυτά φυσικά παρέχονται με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Εάν ο ανελκυστήρας που χρησιμοποιείτε καθημερινά έχει υπερβεί το προσδόκιμο όριο ζωής, μην αναβάλλετε άλλο την αντικατάστασή του. Βρείτε τώρα στην Georgiadis lift την οικονομική πρόταση που συμφωνεί στο 100% με τους θεσπισμένους κανονισμούς και εξασφαλίστε ασφάλεια, άριστη λειτουργία, αλλά και μακροχρόνια αποτελέσματα.